Засвідчення форс-мажорних обставин

Якщо суб’єкт господарювання зареєстрований та/або провадить свою діяльність в зоні антитерористичної операції, в нього можуть виникати проблемні ситуації з належним виконанням своїх зобов’язань. Наприклад, це може бути порушення термінів виконання договірних зобов’язань, вчасної сплати податків та зборів, подачі звітності тощо. Наслідками неналежного виконання зобов’язань, в цьому випадку, можуть стати довготривалі судові процеси та значні фінансові збитки (штрафні санкції).

Антитерористична операція проводиться на визначеній території Донецької, Луганської та Харківської областях з 2014 року та відноситься до форс-мажорних обставин (обставини соціального (публічного) характеру).

В разі настання форс-мажорних обставин, з метою запобігання відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, суб’єкт господарювання має засвідчити факт настання таких обставин.

Засвідчення форс-мажорних обставин дозволяють:

  • звільнитись від цивільно-правової відповідальності;
  • відстрочити грошові зобов'язання або податковий борг;
  • продовжити граничні строки для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових коштів;
  • списати безнадійний податковий борг.

Результатом процедури засвідчення є отримання Сертифікату про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) від Торгово-промислової палати України.

ЮК «НІЛОС» пропонує Вам допомогу в засвідченні форс-мажорних обставин, що дозволить без зайвих проблем сформувати необхідний пакет документів та мінімізує ризик відмови в оформленні сертифікату.