Підтвердження статусу        неприбутковості організації

Громадські, благодійні та релігійні організації, ОСББ і профспілки є юридичними особами, які діють без мети отримання прибутку. Тому такі організації звільнені від сплати податку на прибуток за умови їх реєстрації у реєстрі неприбуткових організацій, який ведуть органи державної фіскальної служби. Звичайно, підтримання статусу неприбуткової установи є дуже важливим і цінним для цих організацій. Однак починаючи з 2015 року наявність такого статусу напряму залежить від виконання певних законодавчих вимог, зокрема, правильного оформлення установчих документів.

Статут неприбуткової організації повинен містити заборону розподілу доходів між її засновниками, членами або працівниками. Після ліквідації усе майно організації має бути передано на користь інших неприбуткових організацій або державного бюджету, про що також має бути прямо вказано в статуті. Для внесення змін у статути неприбуткових організацій законом було передбачено перехідний період, який спливає  1 липня 2017 року. Аби у реєстр були включені лише ті організації, які відповідають встановленим вимогам, законом передбачено його повне оновлення.

Яким чином це відбувається?

Організаціям, які були зареєстровані у старому реєстрі надсилаються запити про надання копій установчих документів. Ті з них, які вчасно внесли зміни у статут та відповіли на запит, увійдуть  до нового реєстру. Усі інші не матимуть ознаки неприбутковості.

Відповідно слід очікувати на появу двох категорій неприбуткових організацій,  що втратили ознаку неприбутковості. До першої можна віднести організації, які провели реєстрацію змін до статуту, але з певних причин не відповіли на запит податкової. До другої — тих, що не оновили статутні документи.

Наша компанія пропонує організаціям, які ще не внесли зміни в установчі документи послуги із підтвердження статусу неприбутковості.

Процедура внесення змін до установчих документів займає в середньому від 3 до 7 днів. Протягом 2-3 днів ми готуємо та подаємо документи до органів державної фіскальної служби для підтвердження ознаки неприбутковості.

За результатами розгляду документів упродовж 14 днів організацію вносять до нового реєстру неприбуткових установ та організацій.